صادرات گوشت مرغ و واردات تخم‌مرغ

 

واردات تخم‌مرغ توسط این شرکت به طور معمول از کشورهایی صورت می‌گیرد که محصولات تولیدی آن‌ها مورد بررسی و تأیید قرار گرفته‌‌است. به منظور به حداقل رساندن خطر ورود عوامل ناسازگار با بهداشت دام و انسان، کارشناسان این شرکت به کشور مبداء اعزام می‌شوند و برکلیه‌ی مراحل تولید، بارگیری، حمل و تأیید گواهی‌های بهداشتی محموله، نظارتی اصولی و دقیق خواهند‌ داشت. در حوزه‌ی صادرات گوشت مرغ منجمد و تازه و محصولات منجمد با ظرفیت حدود 200 تن در ماه به کشور عمان و افغانستان کمک بزرگی در پیشبرد اقتصاد کشور عزیزمان داشته‌ایم.

صادرات آلایشات دامی

 

آلایشات دامی سالیانه حجم بالایی از صادرات را به منظور مصرف خوراکی و مواد اولیه‌ی محصولات آرایشی به کشور‌های جنوب‌شرق آسیا و اروپا، به خود اختصاص می‌دهد. بخش عمده‌ای از این محصولات که شامل پای مرغ، روده، سیرابی و شیردان، پوست و غیره می‌باشد، در داخل کشور کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به اینکه کشتار هر دام سبک و سنگین بین پنج تا بیست کیلوگرم ضایعات دارد، صادرات این‌گونه محصولات بازدهی لاشه را افزایش داده و کمک شایان ذکری به چرخه‌ی اقتصاد و ارزآوری می‌نماید.